card

Donate

Монгол орны ховор амьтан тул загас болон агнуурын зүйлийн загаснуудыг хамгаалах, сэргээн нутагшуулах зорилгоор “Чулуут тул” НҮТББайгууллагад хандив өгөх бол та ХААН банк 5112251770Голомт банк 2405145429 гэсэн тоот данснуудад гүйлгээний утга хэсэг дээр өөрийн нэрийг оруулж шилжүүлнэ үү.

Хүсэлт илгээх